Where are laws equal for men and women?

Door een tweet van Elisabeth Steenhoven, directeur van WO=MEN, ontdekte ik deze tool:

Mapping the Legal Gender Gap in Accessing Institutions

FIND DATA FOR AN
ECONOMY OR TOPIC

Select an Economy

Select a Topic

“Women, Business and the Lawpresents indicators based on laws and regulations affecting women’s prospects as entrepreneurs and employees, in part drawing on laws contained in the Gender Law Library. Both resources can inform research and policy discussions on how to improve women’s economic opportunities and outcomes.”
Zie hier de Women, Business and the Law website van de wereldbank.
Advertenties

Emancipatiemonitor 2012 – wie doet wat?

– De arbeidsdeelname van vrouwen (van 20-64 jaar) is van 2009-2011 gelijk gebleven op 64% en hun economische zelfstandigheid op 52%.

– Het gebruik van formele kinderopvang (crèche, gastouders) voor kinderen tot 4 jaar is gedaald van 49% in 2009 naar 44% in 2011. De opvang door familie of vrienden nam juist toe.

– Meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting. Het aandeel meisjes binnen het Natuur en Techniekprofiel nam toe van 10% naar 24% op de havo en van 19% naar 38% op het vwo.

– Meer vrouwen (31%) dan mannen (19%) voelen zich onveilig. Vrouwen zijn banger dan mannen voor een misdrijf, omdat ze de gevolgen van (seksueel) geweld als ernstiger inschatten en omdat ze zich minder weerbaar voelen.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP/CBS-publicatie Emancipatiemonitor 2012 die op dinsdag 11 december verschijnt. De monitor, onder redactie van drs. Ans Merens (SCP), drs. Marijke Hartgers (CBS) en drs. Marion van den Brakel (CBS), is opgesteld op verzoek van de minister van OCW, verantwoordelijk bewindspersoon voor het emancipatiebeleid.

Het doel van de monitor is een beeld te geven van de stand van zaken van het emancipatieproces. Aan de orde komen recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomen, topfuncties en geweld tegen vrouwen.

Stukjes uit het Persbericht die ik mij in het oog sprongen:

De werkloosheid onder vrouwen is tijdens de crisis namelijk minder hard gestegen dan onder mannen.

Vrouwen werkten in 2011 gemiddeld 26,4 uur per week, even veel als in 2006. Bij mannen was dat 38,2 uur.

De meeste vrouwen en mannen vinden dat partners de taken thuis gelijk moeten verdelen. Maar in hun eigen situatie doen de meeste paren dat niet, en hebben ze ook geen plannen om dat te gaan doen. Zowel mannen als vrouwen vinden dat de vrouw handiger is in het huishouden en zorg voor kinderen.

In 2009 verdienden vrouwen gemiddeld 80% van het bruto-uurloon van mannen. Een deel van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen is te verklaren uit verschillen in onder meer werkervaring, beroepsniveau, opleiding en leidinggeven. Ook als daar rekening mee wordt gehouden, blijft er een loonverschil over van 8%. Vergeleken met 2008 zijn de beloningsverschillen nauwelijks veranderd.

En de meesten vinden dat een leidinggevende functie en zorgtaken thuis samen kunnen gaan.

Zie hier:

Emancipatiemonitor 2012

En zie hier:

Emancipatiemonitor 2000

Emancipatiemonitor 2004

Emancipatiemonitor 2006

Emancipatiemonitor 2008

Bijna eenderde Britse moeders werkt fulltime

“AMSTERDAM – Bijna dertig procent van de Britse moeders werkt fulltime, zo blijkt uit de cijfers van het laatste kwartaal van 2010, gepubliceerd door het Britse bureau voor nationale statistieken.

Het percentage fulltime werkende moeders is 6 procent gestegen sinds 1996, zo blijkt uit de statistieken.

Het verschil tussen het aantal Britse moeders en kinderloze vrouwen op de arbeidsmarkt wordt daarentegen steeds kleiner. Vorig jaar was 67,3 procent van de kinderloze vrouwen actief op de arbeidsmarkt, tegen 66,5 procent van de moeders.”

Dit bericht nu.nl 0p 1 april 2011. Klik hier voor het hele bericht. Ik vroeg me af wat de definitie van ‘full-time work” zoals gebruikt in deze Labour Force Survey. Die is volgens de Labour Market Statistics Concepts and Definitions:

Full-time: In the Labour Force Survey, respondents are asked to self-classify their main job as either full-time or part-time. However, people on government supported employment and training programmes that are at college in the reference week are classified, by convention, as part-time. In employer surveys, jobs are generally classified as being part-time if the contracted hours of work are 30 hours or less per week.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek. Onder andere dit filmpje (informatief, powerpoint) is daar te vinden.

Klik hier voor soortgelijke informatie over werkende moeders in Nederland (CBS) over de periode 2003-2009. In Nederland werkt 21% van de moeders met 1 kind van 0 jaar 28-34 uur per week en 19% 35 uur of meer. Dat is samen dus 40%. Als er meer kinderen bij komen en/of het kind wordt ouder, wordt dit in totaal in ieder geval minder dan 40%.

 

 

Vooral hoogopgeleide, voltijds werkende vrouw neemt ouderschapsverlof op

“In 2009 hadden 264 duizend werknemers recht op ouderschapsverlof. Van deze werknemers namen 79 duizend dit verlof ook op. Het opnemen van ouderschapsverlof is onder vrouwen veel gebruikelijker dan onder mannen. Van de vrouwen met recht op ouderschapsverlof hadden53 duizend dit opgenomen (41 procent), van de mannen waren dat er 26 duizend (19 procent).

Werkende vrouwen met een persoonlijk inkomen tussen de 40 en 50 duizend euro nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als vrouwen met een inkomen tussen de 10 en 20 duizend euro (60 tegen 31 procent). Dit verschil hangt vooral samen met hun behaalde diploma en de omvang van hun baan. Hoogopgeleide vrouwen maken veel vaker gebruik van ouderschapsverlof dan laagopgeleide vrouwen (58 versus17 procent) en voltijds werkende vrouwen veel vaker dan vrouwen die 12 tot 24 uur per week werken (55 versus 30 procent).” Dit blijkt uit cijfers van het CBS d.d. 4 april 2011.

Nu.nl (4 april 2011) schreef hierover:

Vrouwen nemen vaker ouderschapsverlof op

Amsterdam – Vrouwen zijn vaker ouderschapsverlof op gaan nemen. Mannen ook, maar lopen nog ver achter.

Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2009 namen 53 duizend vrouwen hun ouderschapsverlof op, wat neerkomt op 41,5 procent van de vrouwen die daar recht op hebben.

Een jaar eerder was dat nog 37,8 procent. Onder de mannen steeg het percentage dat ouderschapsverlof opneemt van 18,1 naar 19,1 procent, wat neerkomt op 26 duizend mannen.

Van de vrouwen nemen vooral hoogopgeleide, voltijds werkende vrouwen hun ouderschapsverlof op. Vrouwen met een inkomen tussen de veertig en vijftigduizend euro nemen twee keer zo vaak hun ouderschapsverlof op als vrouwen met een inkomen tussen de tien en twintig duizend euro.

Bij de eerste groep gebeurt dat in zestig procent van de gevallen. Bij de tweede groep in dertig procent.

Van de vrouwen die voltijds werken nam 55 procent het verlof op, van de vrouwen die 12 tot 24 uur per week werken dertig procent.

‘Vrouwen worden niet voldoende begeleid voor topfuncties’

“As further encouragement, the report said that the performance of top managers should be judged partly on their ability to groom and promote female talent, ” stelt het McKinsey-rapport dat begin april 2011 werd gepresenteerd op de Women in the Economy Conference gesponsord door The Wall Street Journal in Florida.

“As part of its research, McKinsey also analyzed the makeup of executive committees at Fortune 200 companies and found women make up just 15% of the top management panels. These “women are doubly handicapped” because 62% occupy staff jobs “that rarely lead to a CEO role,” the study said. In contrast, the report found that 65% of men on the executive committee hold line jobs, which typically involve profit and loss responsibility for an operation.”

Klik hier voor het hele artikel op online wall street journal (4 april 2011)

Dit is wat nu.nl over het rapport schreef:

AMSTERDAM – Vrouwen zijn niet adequaat genoeg in het plannen van hun carrières en dringen daarom niet door tot de topposities in het bedrijfsleven. Daarnaast worden ze niet voldoende begeleid en gestimuleerd.

Dat blijkt uit een onderzoek van managementbureau McKinsey & Co dat dinsdag gepresenteerd wordt, zo meldtThe Wallstreet Journal.

Ondanks inspanningen van veel grote bedrijven zijn er op het moment slechts elf vrouwen te vinden die een topfunctie vervullen bij één de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven. In 2010 waren dat er nog vijftien.

Op lagere managementfuncties zijn meer vrouwen te vinden. Zo’n 37 procent van de lagere managementfuncties worden vervuld door vrouwen. Iets meer dan een kwart van de vice-presidenten is vrouw bij de grote bedrijven.

Klik hier voor het hele artikel op nu.nl (4 april 2011)

The Gender Gap – A comparative analysis of wages in times of recession

This report on the gender wage gap is based on approximately 510,000 observations, collected by the Wage Indicator Foundation between 2006 and 2010.

Summary of findings:

  • Men earn considerably more than women. This fact is borne out by a comparison of eleven countries selected from the dataset. The gender pay gap is especially pronounced in the developing countries and it occurs in most occupations.
  • The gender wage differential widens with age.
  • One of the most surprising findings of this report is the wide gender gap in the higher educated group: men with an undergraduate or a graduate degree are much better rewarded than women with comparable levels of education.
  • Trade union membership seems to help narrow the pay gap.
  • A high percentage of women think that women don’t have the same opportunities as men when it comes to promotion into management positions.
  • Although there are some qualitative working conditions that favour the female labour force – usually women are exempt from dangerous jobs- women still carry the bulk of the household burden, resulting in a longer working day than male workers make.

Grouped by region the countries involved are:
in South America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Paraguay
in Central and North America: El Salvador, Guatemala, Mexico, and the United States
in Western Europe: Belgium, Denmark, Italy, France, Germany, Netherlands, Spain, Sweden and the UK
in Africa: Angola, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe and Zambia
in Asia: Armenia, China, Georgia, India, Indonesia, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan

Family values not so valuable

At least 178 countries have national laws that guarantee paid leave for new mothers, and more than 50 also guarantee paid leave for new fathers. More than 100 countries offer 14 or more weeks of paid leave for new mothers, including Australia, Canada, and the United Kingdom. The 34 members of the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), among the world’s most developed countries, provide on average 18 weeks of paid maternity leave, with an average of 13 weeks at full pay. Additional paid parental leave for fathers and mothers is available in most OECD countries. Along with Papua New Guinea and Swaziland, the United States is one of the three countries in the world that doesn’t have national laws requiring paid maternity leave. “Despite its enthusiasm about ‘family values,’ the US is decades behind other countries in ensuring the well-being of working families,” said Janet Walsh, deputy women’s rights director at Human Rights Watch and author of the report. “Being an outlier is nothing to be proud of in a case like this. We need contemporary policies for contemporary workers.”

Bron: Human Rights Watch rapport Failing its Families: Lack of Paid Leave and Work-Family Supports in the US en persbericht Human Rights Watch (23 februari 2011).