Uitzending Tussen Kroost en Carriere

Klik hier voor de uitzending Tussen Kroost en Carriere (VPRO) van 9 juni 2011

Advertenties

Bijna eenderde Britse moeders werkt fulltime

“AMSTERDAM – Bijna dertig procent van de Britse moeders werkt fulltime, zo blijkt uit de cijfers van het laatste kwartaal van 2010, gepubliceerd door het Britse bureau voor nationale statistieken.

Het percentage fulltime werkende moeders is 6 procent gestegen sinds 1996, zo blijkt uit de statistieken.

Het verschil tussen het aantal Britse moeders en kinderloze vrouwen op de arbeidsmarkt wordt daarentegen steeds kleiner. Vorig jaar was 67,3 procent van de kinderloze vrouwen actief op de arbeidsmarkt, tegen 66,5 procent van de moeders.”

Dit bericht nu.nl 0p 1 april 2011. Klik hier voor het hele bericht. Ik vroeg me af wat de definitie van ‘full-time work” zoals gebruikt in deze Labour Force Survey. Die is volgens de Labour Market Statistics Concepts and Definitions:

Full-time: In the Labour Force Survey, respondents are asked to self-classify their main job as either full-time or part-time. However, people on government supported employment and training programmes that are at college in the reference week are classified, by convention, as part-time. In employer surveys, jobs are generally classified as being part-time if the contracted hours of work are 30 hours or less per week.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek. Onder andere dit filmpje (informatief, powerpoint) is daar te vinden.

Klik hier voor soortgelijke informatie over werkende moeders in Nederland (CBS) over de periode 2003-2009. In Nederland werkt 21% van de moeders met 1 kind van 0 jaar 28-34 uur per week en 19% 35 uur of meer. Dat is samen dus 40%. Als er meer kinderen bij komen en/of het kind wordt ouder, wordt dit in totaal in ieder geval minder dan 40%.

 

 

Vooral hoogopgeleide, voltijds werkende vrouw neemt ouderschapsverlof op

“In 2009 hadden 264 duizend werknemers recht op ouderschapsverlof. Van deze werknemers namen 79 duizend dit verlof ook op. Het opnemen van ouderschapsverlof is onder vrouwen veel gebruikelijker dan onder mannen. Van de vrouwen met recht op ouderschapsverlof hadden53 duizend dit opgenomen (41 procent), van de mannen waren dat er 26 duizend (19 procent).

Werkende vrouwen met een persoonlijk inkomen tussen de 40 en 50 duizend euro nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als vrouwen met een inkomen tussen de 10 en 20 duizend euro (60 tegen 31 procent). Dit verschil hangt vooral samen met hun behaalde diploma en de omvang van hun baan. Hoogopgeleide vrouwen maken veel vaker gebruik van ouderschapsverlof dan laagopgeleide vrouwen (58 versus17 procent) en voltijds werkende vrouwen veel vaker dan vrouwen die 12 tot 24 uur per week werken (55 versus 30 procent).” Dit blijkt uit cijfers van het CBS d.d. 4 april 2011.

Nu.nl (4 april 2011) schreef hierover:

Vrouwen nemen vaker ouderschapsverlof op

Amsterdam – Vrouwen zijn vaker ouderschapsverlof op gaan nemen. Mannen ook, maar lopen nog ver achter.

Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2009 namen 53 duizend vrouwen hun ouderschapsverlof op, wat neerkomt op 41,5 procent van de vrouwen die daar recht op hebben.

Een jaar eerder was dat nog 37,8 procent. Onder de mannen steeg het percentage dat ouderschapsverlof opneemt van 18,1 naar 19,1 procent, wat neerkomt op 26 duizend mannen.

Van de vrouwen nemen vooral hoogopgeleide, voltijds werkende vrouwen hun ouderschapsverlof op. Vrouwen met een inkomen tussen de veertig en vijftigduizend euro nemen twee keer zo vaak hun ouderschapsverlof op als vrouwen met een inkomen tussen de tien en twintig duizend euro.

Bij de eerste groep gebeurt dat in zestig procent van de gevallen. Bij de tweede groep in dertig procent.

Van de vrouwen die voltijds werken nam 55 procent het verlof op, van de vrouwen die 12 tot 24 uur per week werken dertig procent.